tilbake


 
 
 
 
 
 
 

     Jeg plukket 1 rose med varsom hånd,                                          Det jeg hører glemmer jeg

     og knyttet så rundt den et lyserødt bånd.                                    Det jeg ser husker jeg

     jeg festet et kort til med 7 små ord,                                           Det jeg gjør forstår jeg

     "du er mer verdifull enn du tror".                                                                  Konfutse

                                    

 Prosjekter 1.og 2.år  Gruppeoppgaver 1.og 2.år  Individuelle oppgaver 1.og 2.år
 Pedagogisk oppslagsverk 3.år  Presentasjonsmappe 3.år  Presentasjonsmappe 1.og 2.år
     
   Pensumlitteratur 1. og 2.år  Pensumlitteratur 3. år

  

3.år  Målområder
 Elevvurdering - (individuell oppgave)  Elevvurdering og skolevurdering
 Elevvurdering -  (gruppearbeid)  Elevvurdering og skolevurdering
 Drivhuseffekten - (gruppearbeid, tverrfaglig med NSM)  Arbeidsmåter og organiseringsformer
 Pedagogisk oppslagsverk
 Forelesningsnotater - om Montessori og Steinerskole pedagogikk.
 Grunnleggende deler av skolens filosofi
 Tema og prosjektarbeid som metode i  skolen - (individuell oppgave, tverrfaglig med kroppsøving og NSM)  Arbeidsmåter og organiseringsformer
 Barn og deres oppvekstmiljø -  fordypningsoppgave -

word - utgave

 Skolen i historisk og samfunnsmessig perspektiv
 Tilpasning av PC for en elev med lese- og  skrivevansker(individuell oppgave, tverrfaglig med IKT)  Lærevansker
 Storyline på data - (individuell oppgave, tverrfaglig med IKT)  Lærevansker, arbeidsmåter og organiseringsformer
 Case + skisse til IOP - (gruppearbeid)  Individuelle opplæringsplaner
 Forelesning av John Pedersen
 Sorgplan
 Barn og unge i kritiske livssituasjoner
 Organisering av grunnskolen - (gruppearbeid)  Hovedtrinnene i grunnskolen