tilbake

Mappekrav Målområder
Individuelle oppgaver Gruppeoppgaver  
   Borrevannet (rapport) og bilder. Økosystem, naturmiljø og  lokalsamfunn
 Avisartikkel og medias behandling   Miljøundervisningens grunnlagsproblemer og didaktikk og økosystem, naturmiljø og lokalsamfunn
   Drivhuseffekten - et didaktisk opplegg

Miljøundervisningens grunnlagsproblemer og didaktikk, energi, teknologi og stoffer,

ressurser og kretsløp.

 Tema- og prosjektarbeid i skolen

 Prosjektbeskrivelse

 Logg

  Miljø og livsstil, tverrfaglig prosjekt med kroppsøving
 Kronikk om arealbruk  

Energi og teknologi, stoffer, ressurser og kretsløp, og/eller Økosystem, naturmiljø og lokalsamfunn.

 Essay om barnearbeid   Utvikling, befolkning og fordeling.
     
 Trafikk - mappekrav 7  

Trafikkopplæring.  

 
 
Presentasjonsmappe
   Muntlig presentasjon