tilbake


 


1.år Individuelle oppgaver 1 og 2.år    Gruppearbeider 2.år Individuelle oppgaver 

Foredrag om læringssyn bak prosessorientert skriving.

Faglogg om språk og læringssyn bak POS

Samtaleoppgave(1.år,tverrfaglig med matte) 

 

Reportasjen - praksisoppgave(1.år)

ABC - bøker (dialogisk journal) 

ABC - bøker (akademisk journal)

Hva er god begynneropplæring i lesing og skriving?

En god filmopplevelse. (essay)

Skrivekurs:

Savn (essay.1.år)

Savn - første utkast

Savn - andre utkast

Logg til Savn

Essay med respons til medstudent

 

Grammatikkoppgaver:

Analyse av elevtekst (1.år)

Lærebokoppslag (nynorsk,1.år)

Lærerrettleiing (nynorsk. 1.år)

Nytten av grammatikk i norskundervisninga (nynorsk.2.år)

 

Diktsamling med Logg

Kjærlighetssorg (essay)

Grammatikkoppgaver

Grammatikkprøve for medstudent

Fasit

Logg

Dørslaget (etterdiktning)

Heilraudt (etterdiktning)

Ingenting (valg av bildet til dikt m/begrunnelse)

Romanoppgaver:

Djevelen holder lyset - av Karin Fossum

Kjærlighet - av Hanne Ørstavik

Mor og Barn - av Jon Fosse (leselogg)

 

Bildebokprosjekt:

Over jordet - analyse

Refleksjonslogg

Bildebokprosjekt:

Teoriresymè av hovedmoment (1.år)

Bokpresentasjon for medstudent (1.år)

 

Grytten - seminar:

Bikubesong - et undervisningsopplegg.

Tillitsmannen - presentasjon av fortelling.

1976 - en "fortelling "- Grytten inspirert

Påsken 1976 - en Grytten inspirert fortelling

Logg

Barnelitteratur:

Handlingsreferat:

Ikkje gløym å klappe katten

Tjukke-Knut på fisketur

Analyse

Skjønnlitteratur:

Sammendrag og analyse av pensum

 

Presentasjonsmappe