1.semester 2. semester
Individuelle oppgaver Gruppearbeid Individuelle oppgaver Gruppearbeid
Musikkhistorisk oversikt Trommetone og Rockerolf - et musikkeventyr Lyttemetodikk Remix - egenkomponert dans
Komponering i klasserommet
Sangleker
Danser
Musisering
tilbake