Mona Midtsunds nettsted ved Høgskolen i Vestfold

KRL2 og Java 2005/2006

Mobil: 900 19575

E-post:monulf@hive.no

1. og 2.studieår

Matematikk

Musikk

Norsk

Pedagogikk

KRL

 

4.studieår

Engelsk årsenhet

MultiMediaLab

IKT2

 

Monas MultiMediaLabside

 

Obligatoriske oppgaver
Småoppgaver
Småoppgaver
     
Bildebehandling - teoretisk og praktisk Memory - enkel - middels - vanskelig Dra og slipp - 7-gangen
     
Lydbehandling - teoretisk og praktisk Sprite og bane - smiley Flervalgsoppgaver - Norge
     
Logger - små oppgaver - prosjekt Sprite - Frosk Animasjon - ego
     
Prosjekt - et undervisningsopplegg Styring av lyd med usynlig knapp - Katt-Hund Animasjon - tsunami
     
Bruk av Internett - informasjon til foreldre Mediekontroll - Katt og Hund Forandring - Frosk
     
Multimediebase - tilgang til multimediebase Alt-tag - Dyrene våre Fotoalbum - venner - familie
     
Selvvalgt pensum   Presentasjonsmappe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.studieår

NSM

Kroppsøving

Pedagogikk

IKT1 og 2

 

 

5.studieår

Java

KRL2

 

 

Opprettet av Mona Midtsund des 2004
Dagens dato: