1. Semester 2. Semester
Prosjekter Gruppearbeid Individuelle oppgaver Prosjekter Gruppearbeid Individuelle oppgaver
  Samtalen med 5- åringer. Fargetall OL - prosjekt.   De kjekke bokstavene
    Tryllekvadrat - en omtale av et pedagogisk matteprogram Cabri - et undervisningsopplegg   Geometri - en omtale av en undervisningsøkt
          Skriftlig hoderegning - en omtale av en artikkel
          Bokvurdering: Rom, form og tall,


 tilbake

 

 
     
     
   

Eksamensside