Litt om de forskjellige religioner fra ungdomsskoletrinnet - "Under samme himmel"

Bibelen - dens innhold og litt fra 8 og 9 kl pensum                                                                

Gresk mytologi            Katolske og ortodokse            Hinduismen                Buddhismen

Islam                        Jødedommen                          Kristendommen

 

Oppgavene skal dekke følgende emneområder: Fagdidaktikk, Bibelen, kristen tro og livstolkning, kristendommens historie, andre religioner og livssyn, etikk og filosofi.

 

Individuelle og gruppeoppgaver: Emneområder:
Hvordan forstå Krl faget?

Fagdidaktikk

Jødiske høytider Andre religioner 
Den barmhjertige Samaritan    Bibelen og etikk, flerfaglig med pedagogikk, didaktisk oppgave med drama som metode.
Mobbing med vinkling på etikk Etikk og filosofi, flerfaglig med pedagogikk
Læstadianerne i Norge. Kristendommens historie, kristen tro og livstolkning
Ofringen av Isak - fordypningsoppgave Bibelen og andre religioner
Muntlig presentasjon Presentasjonsmappe
               

tilbake