tilbake
 Individuelle oppgaver  Gruppeoppgaver  Målområder
     
 Sansemotorikk    Sansemotorikk
 Skileik    Lek
    Tilpasset opplæring  Fagdidaktikk
Tema og prosjektarbeid som metode
 i  skolen

Prosjektbeskrivelse

Logg

 
 Idrett, dans og friluftsliv,
 tverrfaglig
 med NSM.
     
 Presentasjonsmappe    Pensumliste

                                                 

 

 

                                                            

                                                                                                   Undervisningsøkter